Medlemsavgifter
Ungdom t.o.m. 17 år            150: –
Vuxen                                      250: –
Familj                                      500: –

Medlemsavgiften inkluderar spel i vår sommarturnering och inbetalas på vårt postgiro nr 23 76 01-0. Ange namn, adress, person nr och tfn nr.

Licens
Licensavgiften ska inbetalas till klubben. De som önskar licens ska senast den sista i varje månad ha betalat in licensavgiften på vårt plusgiro nr 23 76 01-0. Avgiften är 300: – för vuxen och 100: – för ungdom. På inbetalningskortet ska finnas namn, adress, person nr, tfn nr samt eventuellt tidigare licensnr. Om du betalar via Internet kan du maila uppgifterna till Kassören.

Klubben kommer endast i början av varje månad att betala in licensavgifter till Svenska Bouleförbundet.

Representativ klädsel
Styrelsen har 070809 beslutat att……
”Vid tävling där medlem representerar klubben skall klubbklädsel som är av klubben framtagen bäras. Undantaget är blandade klubblag.”

Reseersättning

Regler klicka på denna länk

Reseräkning sänds till Kassören.