Kläder

Om någon är i behov av kläder inför tävlingar och SM så kommer här en ny katalog. Profilkläderna för 2022 är nya, de gamla har gått ur sortimentet.
 
Dock finns det gamla sortimentet kvar på lager i viss utsträckning, om man hellre vill ha det så går det att fråga efter det.
 
Kontaktuppgifter finns i broschyren. 
Vi gör ingen gemensam beställning utan var och en beställer. 
 
Med vänlig hälsning,
Styrelsen