Skip to: site menu | section menu | main content

SörbyÄngens Boule : Örebro

It is all about Boule...
Currently viewing: SörbyÄngens Boule » Styrelse

Styrelsen Informerar ...

Gravatar example

 

Kontakt med styrelsen

 

 

Medlemsavgifter
Ungdom t.o.m. 14 år            100: -
Vuxen                                      150: -
Familj                                      300: -

Medlemsavgiften inkluderar spel i vår sommarturnering och inbetalas på vårt postgiro nr 23 76 01-0. Ange namn, adress, person nr och tfn nr.

Licens
Licensavgiften ska inbetalas till klubben. De som önskar licens ska senast den sista i varje månad ha betalat in licensavgiften på vårt plusgiro nr 23 76 01-0. Avgiften är 250: - för vuxen och 100: - för ungdom. På inbetalningskortet ska finnas namn, adress, person nr, tfn nr samt eventuellt tidigare licensnr. Om du betalar via Internet kan du maila uppgifterna till Kassören alternativt ringa Kristina tfn 33 26 08.

Klubben kommer endast i början av varje månad att betala in licensavgifter till Svenska Bouleförbundet.

Representativ klädsel
Styrelsen har 070809 beslutat att......
"Vid tävling där medlem representerar klubben skall klubbklädsel som är av klubben framtagen bäras. Undantaget är blandade klubblag."

Ungdomspolicy

SörbyÄngens Bouleklubb har som ambition att vara Sveriges bästa barn och ungdomsklubb i boule både på bredden och på elitnivå. Grunden för detta är en målmedveten satsning på att engagera barn och ungdomar att börja spela boule. Klubbens verksamhet ska vara öppen för alla oavsett kön, religion, social eller etnisk bakgrund. Genom riktade tränings- och spelformer som anpassas för barn och ungdomar skapas intresse, engagemang och gemenskap. Alla barn och ungdomar i klubben ska ha möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar.

 

Milersättning
Vid lagmatcher (seriespel och lag-DM) utbetalar klubben f.n.18,50: -/ mil i reseersättning.
Styrelsen har 130319 beslutat att milersättningen knyts till skatteverkets skattebefriade belopp och följer detta framåt.

Fullsatta bilar ska givetvis eftersträvas.
Reseräkning sänds till Kassören

Mat till medföljande ledare.
Styrelsen har 070918 beslutat om följande policy gällande medföljande ledare vid seriespel.
"När ungdomar representerar SÖR står klubben för lunchkostnad för medföljande ledare under förutsättning att denne inte deltar i arrangemang eller angränsande tävling."

Föreningens stadgar
Följ denna länk till stadgarna för SörbyÄngens Bouleklubb
stadgar

 

 

Back to top